Kiirus    Kompetents    Korrektsus

 • Ius est ars boni et aequi ( Celsus )

  Õigus on headuse ja õigluse kunst

 • Salus populi suprema lex esto ( Cicero )

  Rahva hüve olgu kõrgeim seadus

 • Fiat justitia, et ruant coeli ( Watson )

  Õiglus peab võidule pääsema, varisegu või taevas alla

 • lex est, quod populus iubet atque constituit ( GAIUS )

  Seadus on see, mida rahvas käsib ja määrab

 • Fidem qui perdit, perdere ultra nil potest ( Syrus )

  Kes usu kaotab, sel pole rohkem enam midagi kaotada

 • Pacta sunt servanda

  Lepingut tuleb austada

Õigusabi saamiseks:

 1. Formuleerige oma küsimus/probleem.
 2. Täitke vastav e-vorm  ja
 3. saatke meile.

Loe lähemalt