Kiirus    Kompetents    Korrektsus

Küsimuse vormistamiseks palume kasutada allolevat vormi.

E-nõustamise teenustasu on 60 €, mille klient peab ära maksma ettemaksuna A.G.D. Õigusabi Grupp OÜ arvelduskontole nr EE892200221054443094 (Swedbank) selgitusega „e-nõu tasu, Teie ees- ja perekonnanimi“.

juriidiline abi elektroonselt

Küsimuse püstitamisel palume juhinduda meie soovitustest artiklites "E-nõustamise tellimisel peate arvestama, et" ning "Õigeaegse ja asjakohase vastuse saamiseks".

Õigusabi saamiseks peale probleemi/küsimuse formuleerimist vajadusel lisage vormis olevasse lahtrisse  „Saada fail“ tarvilikke dokumente.

Palume vormil täita kõik *tärniga märgistatud väljad.