Kiirus    Kompetents    Korrektsus

Iga tellimus on erinev, see võib olla: dokumendi vormistamise tellimine, konkreetne kaasus (seoses õiguste rikkumisega), palve analüüsida Teie nõuete võimalikkust ja edukust ning teised võimalikud probleemid.

Sõltuvalt olukorrast on ka probleemi/vajaduse kirjeldus erinev. Proovige kirjeldada oma küsimust/probleemi võimalikult täpselt ja üksikasjalikult. Ärge unustage kirjeldada eelkõige alljärgnevaid asjaolusid:

  • Mis on teie küsimuse ese, mis juhtus, millele soovite vastust saada (protsessi lühikirjeldus üldistes joontes);
  • Sündmuse aset leidmise aeg (kuupäev);
  • Mis on Teie konkreetne nõue/vajadus/eesmärk (raha, parendus, asendamine, kinnipeetud töötasu nõudmine, kaebus, kandemuudatus, dokumendi koostamine jms);
  • Kuidas teie arvates saaksite oma õigust/nõuet tõendada (erinevad dokumendid, tunnistajad, telefonikõned);
  • Kõikvõimalikud asjaolud ja tingimused (nt soovite dokumenti vormistada, üldkoosolekut läbi viia, trahvi aegumist rakendada, kohtuotsust vaidlustada jms);
  • Muud tähtsad asjaolud (käesolevas loetelus nimetamata asjaolud, kuid Teie arvates vajalikud ja tähtsad).

E-nõustamise teenuse vormistamine