Kiirus    Kompetents    Korrektsus

Inkasso on võlgade kohtuväline sissenõudmine. Aitab välistada erinevaid kulutusi hoiatuste saatmiseks, võlgnikuga ühenduse võtmiseks, kohtusse pöördumiseks ja õigusabi saamiseks.

 

Miks pöörduda just meie poole?

 • Võlanõudega tutvumine on tasuta.
 • Meie ei nõua oma klientidelt raha inkassoteenuse osutamise eest; võla menetlemisega tekkivad kulud on seaduse järgi võlgniku materiaalne vastutus.
 • Tihtipeale varjavad mõned inkassoteenuste osutajad kliendi eest infot võla kohta, mille sissenõudmine on põhimõtteliselt võimatu, kuna isik on pankrotistumise äärel. Meie esitame oma kliendile täisväärtuslikku infot ja ei hakka Teie aega raiskama sellise võla nõudmise katsetele.
 • Meie teenus on efektiivne. Analüüsime alljärgnevaid aspekte: kas võlga on üldse mõistlik sisse nõuda, millistel viisidel on seda parem teha, palju see võtab aega ja kui suur on võla sissenõudmise tõenäosus.
 • Meie ei kasuta võlgnikelt sissenõutud raha.
 • Meie ei hoia Teie (ehk võlgnikelt saadud) raha meie arvelduskontodel ja ei viivita saadud raha ülekannetega Teie arvelduskontole.
 • Reeglina kohtuväline menetlus kestab 2-3 kuud (võib kesta ka kauem). Meie spetsialistid menetlevad võlanõuet kuni 1 (üks) kuu alates menetlusse võtmisest.
 • A.G.D. Õigusabi Grupp OÜ osaleb ka täitemenetluses.
 • Meil ei ole piirangut võla tekkimise aja osas. Võite esitada võlanõude meile menetlemiseks kohe peale sissenõudmise kuupäeva saabumist.

Kohtuvälise sissenõudmismenetluse etapid:

 • Eraisikute ja ettevõtete tausta uuring.
 • Võlgnikule saadetakse nõudmisi e-kirja ning SMS-ga.
 • Võlgnikule esitatakse kirjalikke hoiatusi.
 • Võlgnikule esitatakse kirjalikke makseettepanekuid.
 • Hoiatuskirjade saatmine kohtuprotsessi alustamise kohta.
 • Võlgnikuga suheldakse telefoni teel.
 • Võlgnikuga kohtutakse.
 • Vajadusel koostatakse maksegraafik, A.G.D. Õigusabi Grupp Inkasso osakond kontrollib selle järgimist.
 • Võlgniku andmed avalikustatakse maksehäireregistrites.
 • Võlgnikule tehakse pankrotihoiatus.Vajaduse korral minnakse võlgniku elu- või asukohta.

Täitemenetlus

A.G.D. Õigusabi Grupp OÜ aitab kaasa täitemenetluse läbiviimisele. Saame Teid abistada maksimaalselt tõhusa tulemuse saavutamiseks ja täitemenetluse kiirendamiseks, juhul kui kliendil on olemas tema kasuks jõustunud kohtuotsus või mõni muu täitedokument.

Täitemenetluse raames viib A.G.D. Õigusabi Grupp OÜ läbi järgmised toimingud:

 • kohtutäiturile täitmisavalduse esitamine;
 • asjaajamine ja kohtutäituriga läbirääkimiste pidamine;
 • maksegraafikute sõlmimine;
 • kontroll kohtutäituri tegevuse üle.