Kiirus    Kompetents    Korrektsus

Korteriühistule on eraldi ettenähtud järgmised teenused:

  • varalise kahju hüvitamise nõuete (sh alusetu rikastumine) esitamine endiste juhatuse liikmete vastu (nt juhul, kui juhatuse liige kasutas korteriühistu raha otstarbetult);
  • korteriühistute asutamine ja põhikirjade muutmine;
  • korteriühistute ühinemine, jagunemine ja lõpetamine;
  • põhikirjade, ettekirjutuste, hoiatuste ja teiste ametlike dokumentide koostamine ja korrigeerimine;
  • liikmete üldkoosolekute läbiviimisega seotud dokumentatsiooni vormistamine;
  • äriregistrile dokumentide esitamine ja tellimine, kinnistusraamatu väljavõtete tellimine;
  • juriidiline tugi muudes küsimustes;