Kiirus    Kompetents    Korrektsus

 

  • Palume Teil sõnastada küsimus(ed) võimalikult selgelt, täpselt ja ammendavalt, kuna vastuse koostame ainult Teie küsimuses sisalduva informatsiooni põhjal. Võimalikult täpse vastuse koostamiseks võime vajadusel küsida Teilt lisainformatsiooni ning esitada täpsustavaid küsimusi probleemi kohta.
  • Lahendades Teie probleemi arvestame hea usu põhimõttega, mis tähendab seda, et kogu Teie poolt esitav informatsioon peab olema usaldusväärne ja tõele vastav.
  • Juhime tähelepanu, et küsimus võib sisaldada maksimaalselt kuni 2 300 tähemärki (s.o 1 A4 leht Microsoft Word dokumendis)
  • Sama küsimuse hilisem täiendamine/muutmine loetakse uueks küsimuseks.
  • Kui küsimusele vastamine eeldab meie poolt mahukamat tööd, informeerime Teid sellest ning esitame oma nägemuse edasise koostöö osas.

E-nõustamise teenuse vormistamine