Kiirus    Kompetents    Korrektsus

Olukord, kui isik töötas mitteametlikult, st tal ei olnud tööandjaga sõlmitud kirjalikku töölepingut. Isik tegi tööd tööandjaga kokkulepitud viisil, kuid tööandja jättis isikule töötasu maksmata. Sellises olukorras võib isikul tekkida mulje, et olukord on lootusetu ja ta ei saa kätte väljateenitud palka (töötasu). Tegelikkuses aga olukord ei ole nii lootusetu nagu esmapilgul paistab. Peaküsimus seisneb tõendite kogumis. Kui isikul on olemas tõendid, millega saab tõendada, et ta tegi teisele isikule tööd, mille tegemist võib oodata üksnes  tasu eest, siis saab nõuda ka kinnipeetud palka ( töötasu).

Nimetatud probleemi puhul pöörduge kindlasti meie poole ja koos leiame teie probleemile lahenduse.